TIPS

หุ้น ACAP เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป เอแคป ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ให้สินเชื่อรายกลางเล็ก smes DCA | หุ้น acap | สังเคราะห์เคล็ดลับดีๆหรือชีวิตที่มีประโยชน์

หุ้น ACAP เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป เอแคป ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ให้สินเชื่อรายกลางเล็ก smes DCA | หุ้น acap.

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หุ้น acap หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

หุ้น ACAP เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป เอแคป ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ให้สินเชื่อรายกลางเล็ก smes DCA และรูปภาพที่เกี่ยวข้องหุ้น acap

หุ้น ACAP เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป เอแคป ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ให้สินเชื่อรายกลางเล็ก smes DCA
หุ้น ACAP เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป เอแคป ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ให้สินเชื่อรายกลางเล็ก smes DCA

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หุ้น acap.

แชร์ ACAP Asia Capital Group ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุน? ออมเงินในหุ้น ลงทุนในหุ้นเพื่อรับเงินปันผล รับผลตอบแทนจากหุ้น รวยด้วยหุ้น ให้เงินทำงานแทนคุณแทนการลงทุน ปัจจัยพื้นฐานที่ดีเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า ลงทุนกับการซื้อเฉลี่ยดอลลาร์ของ DCA ค่อยๆ สะสมหุ้น blueship ซื้อเศษส่วน blueship ประหยัดเงินในหุ้นระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น ออมเงินในหุ้นเพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคง Financial Freedom Asia Capital Group Public Company Limited (“บริษัท” หรือ “ACAP”) เดิมชื่อ ACAP Advisors Public Company Limited ซึ่งเปลี่ยนจาก Asian Capital Advisors Company Limited ก่อตั้งและดำเนินการในปี 2541 โดย ดร.วิวัฒน์ วิฑูรเทียน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป รวม 23 ล้านหุ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทมีทุนชำระแล้วรวม 100 ล้านบาท ต่อมาในปี 2550 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายเฉพาะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้มีทุนชำระแล้ว 125 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 125 ล้านหุ้น บริษัทเริ่มต้นธุรกิจหลัก ได้แก่ การจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) การให้คำปรึกษาทางการเงิน และบริการวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริการคอลเซ็นเตอร์และบริการเรียกเก็บเงิน บริษัทฯ ได้ยุติธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ ธุรกิจหลักคือการให้บริการสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งมีลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เงินในระยะเวลาอันสั้น บริษัทมีนโยบายการบริหารโดยให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็ว ซึ่งดำเนินการภายใต้ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อ “GSC” ดำเนินธุรกิจบริการคอลเซ็นเตอร์ เป็นบริการรับสายและตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของนายจ้าง รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นจากลูกค้าของนายจ้าง GSC ยังให้บริการเรียกเก็บเงินซึ่งเป็นบริการทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ หรือส่งจดหมายและ SMS ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึง GSC มีนโยบายบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สแบบครบวงจร มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% 1) บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำกัด (“ACON”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนชำระแล้ว 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจสอบเงินสดของลูกหนี้ กฎหมายและการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทในเครือและบริษัทภายนอก 2) บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด (“CAP OK”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 412,500,000 บาท ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง ประเทศไทยจะดำเนินบริการสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้บริโภคหรือสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อย เช่น สินเชื่อบุคคล (Personal Loan), สินเชื่อผ่อนชำระ (Sales Finance), สินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Card), สินเชื่อเช่าซื้อ (HIre buy) ภายใต้แบรนด์ “CAPITAL” OK” ตั้งแต่ปลายปี 2552 ได้หยุดให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิต เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงในด้านนี้ CAP OK ปัจจุบันเน้นธุรกิจสินเชื่อรายย่อยผ่านโครงการแฟคตอริ่ง การพิจารณาหลักประกันมีความสำคัญต่อความต้องการแหล่งเงินทุนของลูกค้า 3) บริษัท โอเค แคช จำกัด (“OK Cash”) เดิมชื่อ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเล็คชั่น จำกัด (“P COL”) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 62,050,000 บาท ปัจจุบัน บริษัท โอเค แคช จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ ชนกลุ่มน้อยในสังกัด (ธุรกิจ Pico Finance) และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 จากกระทรวงการคลัง 4) บริษัท ซี.อิมเมจ ดิจิตอล จำกัด (“C.IMAGE”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50,000,000 บาท ธุรกิจหลักคือการค้าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้บังคับจำนำหุ้น 100% ของบริษัท ซี อิมเมจ ดิจิตอล จำกัด เพื่อชำระหนี้ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท C.Image Digital จำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 64.00 ของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“GSC”) (เดิมคือ บริษัท เอแคป เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และเข้าทำสัญญา การซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ต่อสาธารณะครั้งแรก.

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

หุ้น acap – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#หน #ACAP #เอเชย #แคปปตอล #กรป #เอแคป #ทำธรกจอะไร #นาลงทนไหม #ดไหม #ใหสนเชอรายกลางเลก #smes #DCA.

[vid_tags]

หุ้น ACAP เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป เอแคป ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม ให้สินเชื่อรายกลางเล็ก smes DCA

หุ้น acap.

เราหวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ หุ้น acap นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

2 Comments

  1. บ้างประโยคไม่ไหวกุ้นรอยตัว ร้อยล่ะไม่มี ธนาคารสาขาออมทรัพย์ ประกาศคือประกอบอาชีพตำแหน่งโจร,นอกราชกาล,ด่ามารดา,ขโมยเงินพ่อ,ยักยอกทรัพย์กู,ปลดกรมราชภัณฑ์,ใส่,ตน,หลอกผัว ราชกาลตำรวจเเห่งชาติตบมือ นามสกุลวังทองหลางสุดยอดเชื้อขายตัวเเปลว่าอะำรในการประกอบอาชีพประกาศแต่งงาน50ล้านบาท

  2. หมอเป็นลูกจ้าง เธอทุกอาชีพไม่ไหวทางวิชาชีพและตลาดหุ้นเวลาเป็นหลักหลักฐานฉลากออมสินหรือตั้งโจทย์พนันเป็นต้นในราชกาลคาชิโนมีภาครัฐบาลของมานานาชาติเพื่อเปิดเศรฐกิจ,นอกต่างประเทศจะร่วมปฏิบัติจะร่วมวัฒนธรรมสุดเอเซีย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button