NEWS

เริ่มต้นทำธุรกิจจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่? l ทนายไซเบอร์ | ตรวจ สอบ ทะเบียน การ ค้า | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

เริ่มต้นทำธุรกิจจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่? l ทนายไซเบอร์ | ตรวจ สอบ ทะเบียน การ ค้า.

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตรวจ สอบ ทะเบียน การ ค้า หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://lisantracy.com/news/ การกระทำ

เริ่มต้นทำธุรกิจจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่? l ทนายไซเบอร์ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องตรวจ สอบ ทะเบียน การ ค้า

เริ่มต้นทำธุรกิจจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่? l ทนายไซเบอร์
เริ่มต้นทำธุรกิจจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่? l ทนายไซเบอร์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตรวจ สอบ ทะเบียน การ ค้า.

การเริ่มต้นธุรกิจ จำเป็นต้องจดทะเบียนในเชิงพาณิชย์หรือไม่? กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการจดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ (4) “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเป็นอาชีพปกติ และหมายรวมถึง การจำกัดความรับผิดของกรรมการหรือผู้จัดการที่ไม่เป็นหุ้นส่วน มาตรา ๖ ให้ถือว่ากิจการดังต่อไปนี้เป็นการค้าตามความหมายแห่งพระบัญญัตินี้ (๑) การซื้อขาย แลกเปลี่ยน (๒) ลิสซิ่ง ลีสซิ่ง (๓) การเป็นนายหน้าหรือนายหน้า (๔) การขนส่ง (๕) หัตถกรรมและ อุตสาหกรรม (6) ให้เช่า (7) เงินกู้ จำนำ ใบเสร็จรับเงิน จำนอง (8) คลังสินค้า (9) แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร เครดิตฟองซิเอร์ หลักประกัน (10) การประกันภัย (11) ธุรกิจอื่น ๆ ที่กำหนดโดย พระราชกฤษฎีกา มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ (๑) การเร่ขายของ การค้าแผงลอย (2) การค้า เพื่อธำรงไว้ซึ่งศาสนาหรือเพื่อการกุศล (3) การค้าของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา (4) การค้าของกระทรวง ทบวง กรม (5) การค้าของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ (6) การค้าซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจตั้งสำนักงานใหญ่ในท้องที่ใด ๆ ให้จดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในท้องที่นั้น หากสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ จะต้องจดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนการค้าในท้องที่นั้น กรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียนธุรกิจประเภทใด ๆ ให้ผู้ประกอบการค้าประเภทนั้นไปจดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในท้องที่ ณ สำนักงานใหญ่หรือที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี มาตรา 19 ผู้ประกอบพาณิชยกรรมรายใด (1) ไม่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ (2) แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ (3) ไม่มาที่นายทะเบียนพาณิชย์เพื่อตรวจสอบ ปฏิเสธที่จะให้ถ้อยคำหรือปฏิเสธให้นายทะเบียนการค้าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และกรณีตาม (๑) เป็นความผิดต่อเนื่องที่มีโทษปรับไม่เกิน วันละร้อยบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้ นักกฎหมายไซเบอร์ : จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา # รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา #ได้รับเครื่องหมายการค้า #ลิขสิทธิ์ #สิทธิบัตร ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✨✨✨✨✨✨ Website : Facebook: [email protected] : @cyberlawyer (ใส่ @ ข้างหน้าด้วย) : Twitter : Youtube : IG : ..

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ huahinsunvilla.com
แบ่งปันที่นี่

ตรวจ สอบ ทะเบียน การ ค้า – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#เรมตนทำธรกจจำเปนตองจดทะเบยนพาณชย #หรอไม #ทนายไซเบอร.

รับจดทะเบียนพาณิชย์,รับจดทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์ คืออะไร,จดทะเบียนพาณิชย์ ออนไลน์,ตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์

เริ่มต้นทำธุรกิจจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ หรือไม่? l ทนายไซเบอร์

ตรวจ สอบ ทะเบียน การ ค้า.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ ตรวจ สอบ ทะเบียน การ ค้า นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

11 Comments

  1. เปิดรับถ่ายเอกสาร เติมเงิน และโอนเงินอยู่ในร้านขายของชำจดทะเบียนได้ไหม (ปัจจุบันทะเบียนพาณิชย์เป็นชื่อแม่ยาย แต่จะจดแยกคนละธุรกิจ)

  2. เเล้วถ้าขายของในไอจี เสียมั้ยคะร้านเล็กๆไม่ได้สต็อคของเยอะ หนูเเค่ขายหารายได้เพิ่มต้องทำมั้ยคะกลัวจะโดนอะไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button