LEARN TO PROGRAM

16. Arduino for Production! AVR ATmega32 – Creating a Push Button Library | arduino for | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

16. Arduino for Production! AVR ATmega32 – Creating a Push Button Library | arduino for.

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ arduino for หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: huahinsunvilla.com/learn-to-program การกระทำ

16. Arduino for Production! AVR ATmega32 – Creating a Push Button Library และรูปภาพที่เกี่ยวข้องarduino for

16. Arduino for Production! AVR ATmega32 - Creating a Push Button Library
16. Arduino for Production! AVR ATmega32 – Creating a Push Button Library

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ arduino for.

Please watch: “Buildyourcnc CNC Router on Love Yurts” —~– Patrick’s Tip Jar: bitcoin:1Gtawd29Sgu5CdvfUnkRg1YBfowCawjFdH Ether:0xa962365100011B79097A7bb9DD51A53eE98266bb หากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ ให้พิจารณาสร้างคำแนะนำ ขอบคุณ. นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างไลบรารีปุ่มกดที่มีซอฟต์แวร์ debounding วิดีโอยังมีการดีบักมากมายและเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพิจารณาว่าฉันจะพัฒนาโปรแกรมอย่างไร ส่วนการดีบักของวิดีโอเหล่านี้มักจะถูกตัดออก แต่ฉันเก็บไว้เพื่อให้วิดีโอนี้นำเสนอประสบการณ์นี้ เพจอย่างเป็นทางการ: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: อุปกรณ์ที่ฉันใช้ทำวิดีโอ: Canon EOS Rebel: เลนส์มาโคร: ไมโครโฟน: เมาส์ 3 มิติเพื่อหมุน/ซูม/ย้ายวัตถุ (ต้องมีสำหรับ CAD!!!): ดินสอร่างที่ฉันใช้ วิดีโอ: ..

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ huahinsunvilla.com
แบ่งปันที่นี่

arduino for – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#Arduino #Production #AVR #ATmega32 #Creating #Push #Button #Library.

Book,LED,debugging,push button,software debouncing,button,library,header file,ansi c,gcc

16. Arduino for Production! AVR ATmega32 – Creating a Push Button Library

arduino for.

ด้วย ความรู้ ในหัวข้อ arduino for นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

35 Comments

 1. I followed ur video created library everything but i am using Proteus for simulation…. As i clicked the button led turnef on but it is not going off even if i clicked again nad again pls help i used the same code and schematic for hardware.

 2. This is no longer relevant for Atmel Studio 7.0. I want to use the create static c library option in atmel studio 7 and add the ButtonPushed function to a library called ButtonLIB. I checked the forum and as expected got nothing but a bunch of smart asses saying RTFM! The AVR-LIBC manual is useless for a HOW TO use atmel studio!!!! I do not link or develop code down to the AVR-LIBC linker level – that is the whole f-ing purpose of having an IDE!!!! I can see having to understand how to add paths into the toolchains but not literally manually typing in the damn compile and linker command lines, or organizing object and source files and manually building makefiles!!!! That is the job of the studio 7 IDE!

  All I know is I want to make a library that may contain many functions. But I only want to link the functions that are called in the program not a single huge library of functions. That means, I would assume, that I want each function within the library to have its own .h and .c file and .o files that somehow then gets combined into a single library.a and library.h???

  Where I am confused is what the workflow is using atmel studio 7 toaccomplish this??? For this example lets say in addition to bool ButtonPressed(), I have int Foo(). I can create a ButtonPressed() function and header and .o with ButtonPressed.c and ButtonPressed.h and a Foo() function and header and .o with Foo.c and Foo.h. Now how do I compile the .o's into a single library.a and create the library.h??

  Or maybe what I am thinking is totally wrong! Someone, somewhere in the damn world has to have a workflow and methodology for doing this kind of thing! It is central to programming!! What I need is for someone to lay it out STEP by f-ing STEP and not say READ -THE-F-ing-MANUAL and FIGURE IT OUT like a smart ass!

  Your videos are very good and I am pleading with you to please update this and give us a workflow for creating static libraries using atmel studio 7 either as I have described or the secret RIGHT-WAY that the smart asses over at AVR-FREAKS want to either keep to themselves or do not know so feel like answering RTFM makes them sound inelligent!!!!

 3. PLZZZ TELL ME Y ITS not working

  #define numberOfButtons 8
  #include <avr/io.h>
  #include<util/delay.h>
  char ButtonPressed(int buttonNumber, unsigned char pinOfButton, unsigned char PORTbit, int confidenceLevel);
  int main(void)
  {
  DDRA =0x00;
  DDRC=0xff;
  PORTA=0xff;
  PORTC=0x00;
  while(1)
  {
  if (ButtonPressed(0, PINA, 0, 100)) PORTC ^= (1 << PINC0);
  if (ButtonPressed(1, PINA, 1, 100)) PORTC ^= (1 << PINC1);
  if (ButtonPressed(2, PINA, 2, 100)) PORTC ^= (1 << PINC2);
  if (ButtonPressed(3, PINA, 3, 100)) PORTC ^= (1 << PINC3);
  if (ButtonPressed(4, PINA, 4, 100)) PORTC ^= (1 << PINC4);
  if (ButtonPressed(5, PINA, 5, 100)) PORTC ^= (1 << PINC5);
  if (ButtonPressed(6, PINA, 6, 100)) PORTC ^= (1 << PINC6);
  if (ButtonPressed(7, PINA, 7, 100)) PORTC ^= (1 << PINC7);
  }
  }
  char ButtonPressed(int buttonNumber, unsigned char pinOfButton, unsigned char PORTbit, int confidenceLevel)
  {
  char Pressed[numberOfButtons];
  int Pressed_Confidence_Level[numberOfButtons];
  int Released_Confidence_Level[numberOfButtons];
  if (bit_is_clear(pinOfButton, PORTbit))
  {
  Pressed_Confidence_Level[buttonNumber] ++; //Increase Pressed Conficence
  Released_Confidence_Level[buttonNumber] = 0; //Reset released button confidence since there is a button press
  if (Pressed_Confidence_Level[buttonNumber] > confidenceLevel) //Indicator of good button press
  {
  if (Pressed[buttonNumber] == 0)
  {
  Pressed[buttonNumber] = 1;
  return 1;
  }
  Pressed_Confidence_Level[buttonNumber] = 0;
  }
  }
  else
  {
  Released_Confidence_Level[buttonNumber] ++; //This works just like the pressed
  Pressed_Confidence_Level[buttonNumber] = 0; //Reset pressed button confidence since the button is released
  if (Released_Confidence_Level[buttonNumber] > confidenceLevel)
  {
  Pressed[buttonNumber] = 0;
  Released_Confidence_Level[buttonNumber] = 0;
  }
  }
  return 0;
  }

 4. Hi,
  Thanks you so much about your video!
  I'm coding same your code on Atmel Studio 6, but it does not run! I don't understand why! Atmel Studio say that:
  "implicit declaration of function 'ButtonPress' [-Werror=implicit-function-declaration]"

 5. Hi,
  These are awesome videos and I would like to thank you for this work. I landed on the channel while searching about I2C protocol. I just started watching other stuff as well.

  I would just like to add one thing about writing the executable code in the h file. It is almost never a good idea to write everything in the h file.
  Eg if in future, we are creating some libraries with some static functions, which are helping only the public interfaces, we will want to hide them from other modules. Well this is not applicable in this example, but you can still point out that it is a good practice to have a c file for the modules, as a new developer might unknowingly develop a bad habit of writing everything in a h file.

 6. I followed up on your tutorials so far and everything works as planned, thank you very much. I am using AS6 now as you explained in a previous video and it took me some time to create a library there. Why did you introduce AS6 and then abandon it or is it coming back later ? Anyway, to create a h.file I used this site for some extra help :
  http://stackoverflow.com/questions/13524037/how-to-add-header-files-in-atmel-studio-6
  I copied the code from your webpage where this video originates and found that this line "include <avr/io.h>" is missing a #.

 7. One thing I noticed and I could be wrong, the part of the library that checks confidence level of the button being set low or off. I think this is redundant, if the confidence level isn't there that the button is pressed then it must be off so we are confident automatically that it is off if we are not confident it is on. Example if you take out the button off confidence level you simply remove the lag from letting go of the button as the LED will turn off at first 0 input and not go back on again unless the confidence level in the button pushed returns a 1. Disclaimer: I've never built a circuit before and I am using your stuff to learn, this seems to work logically but i have no idea if it works in practice, when I get the stuff to make this I will test my theory.

 8. Hey, you may pass the number of buttons to array by using malloc/calloc functions.
  It will look like this:

  char InitButtons(int numberofButtons)
  {
       char* Pressed;
       Pressed = (char*)malloc(numberofButtons*sizeof(char));
       […]
       access Pressed like normal array Pressed[index] or by pointer *(Pressed + index)

       free(Pressed);
  }

 9. Awesome Videos, thanks Patrick :) I can script LUA, but i didn't know anything about C++ before, but you really help to understand it :)
  One thing i noticed, why do we pass the buttonNumber to the Library? Couldn't we just leave that, since the script will not call the function twice at a time? So it will not mix up anyways, right? (If i understand C++ so far :P)

 10. I've started watching these videos, they're really helping me to learn AVR C, and it's actually quite difficult finding good quality stuff on the net that isn't just flashing an LED. Most of the things you find are for Arduino, so just to say keep up the good work on the real microcontroller programming.

 11. Hey, great video! One improvement:

  why not pass the pin into the subroutine by reference?

  instead of:
  char ButtonPressed(int buttonNumber, unsigned char pinOfButton, unsigned char portBit, int confidenceLevel)

  write this:

  char button_pressed(int *portBit, char pinOfButton, int confidence_level)

  and when calling the routine, write this:

  if(button_pressed(&PINA, 0, 100)) PORTB ^= (1<<PINB0);

  if anyone wants the updated library, message me for the download link :)

 12. Please can you explain the rs232 and Serial communication between atmega32 and computer
  I am a student at the University of Baghdad
  I observers of the educational series
  I learned a lot from you and thanks back to you
  And now I'm in the fourth stage and the draft depends on
  Serial connection
  I Programming the micro-controller atmega32 by
  Special program in order to receive and send data between the computer and the atmega32 micro-controller
  this is my E-mail//ausama_cnc@yahoo.com
  Please
  Please

 13. You can use any operation that is associated with a pin function in a library. There really is no constraint on how you would use the registers in a microcontroller as long as it conforms to the c language. Just remember that you are just changing bits in a register like you change bits in a number, or reading changing bits from an outside influence.

 14. Hi Don,

  Thanks. The official page that you can find the code listing is in the description. I forgot to add that page to the menu. For the MrLCD code, just go to newbiehack . com and navigate "Microcontroller Tutorial" and then to "Separating the LCD Code".

  Ys, the JTAG video sounds useful. I will put that on the list.

 15. Patrick, Great work with all you tutors I have to say I've learn so much. Do you have the ButtonPress.c file so I could make this library? Also is it possible to download MrLCD too? Could I use an interrupt in a library or does that have to happen in the main function? I was to make a simple traffic light library init would have pins and timing. I've been following along using an ATMega16 since I don't have a ATMega32. Can you do a tutor using jtag ice for debugging a simple program.Thanks Don

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button