TIPS

Pitch ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ บจ. สารสนเทศชุมชน | ขนส่ง ntc โคราช | สังเคราะห์เคล็ดลับดีๆหรือชีวิตที่มีประโยชน์

Pitch ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ บจ. สารสนเทศชุมชน | หน้าข่าวสัญญาล่าสุด.

ดูคำแนะนำด้านล่าง

โครงการข้อมูลชุมชน (www.chumchon.cloud) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว1.5510 ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่องาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการชุมชน ตามคำร้องขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 327428 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ) เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีโครงสร้างประกอบด้วย 4 ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 44 ระบบย่อย ดังนี้ 1. ระบบประชากรและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 9 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบประชากร ระบบข้อมูลครัวเรือน ระบบข้อมูลที่ดิน ระบบข้อมูลอาคาร ระบบข้อมูลฉลาก ระบบข้อมูลโรงนา ระบบข้อมูลรถ ระบบข้อมูลธุรกิจเชิงพาณิชย์ และระบบข้อมูลโรงงาน 2. ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 14 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ระบบข้อมูลป่าไม้ ระบบข้อมูลเหมืองแร่ ระบบข้อมูลบำเหน็จบำนาญ ระบบข้อมูลศาสนา ระบบข้อมูลนันทนาการ ระบบข้อมูลสุสานและสุสาน ระบบข้อมูลโรงเรียน ระบบสารสนเทศสนามกีฬา 3. ระบบโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย 16 ระบบย่อย รวมถึงระบบข้อมูลถนน สะพาน ระบบข้อมูล น้ำ ระบบข้อมูลแหล่งน้ำ ระบบข้อมูลแหล่งน้ำ สถานีขนส่ง ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลที่จอดรถ ระบบข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน ระบบข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ ระบบข้อมูลสถานที่ประชุม ระบบสารสนเทศ สถานีสื่อสารมวลชน ระบบข้อมูลระบบไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลการจัดการของเสีย ระบบข้อมูลระบบเตือนภัย และระบบข้อมูลระบบ CCTV หมู่บ้าน ระบบข้อมูลชุมชน ระบบข้อมูลบุคลากรราชการส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลโครงการในพื้นที่ และระบบข้อมูลภัยพิบัติ มีคุณลักษณะที่สำคัญของระบบ คือการเน้นที่ข้อมูลหลักและลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการผลิตข้อมูลในระบบ ส่งผลให้ระบบสารสนเทศมีความยืดหยุ่น มีขนาดเล็ก และสามารถผลิตข้อมูลได้ครอบคลุมทุกภารกิจที่ใช้ในการบริหารจัดการชุมชน สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งภายนอกได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดจนสามารถรายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของชุมชนหรือหมู่บ้านได้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถจัดทำรายงานข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไปได้ในอนาคต ในขณะที่ยังคงใช้ชุดข้อมูลหลักเดิม และระบบยังสามารถจัดเก็บพิกัดตำแหน่ง รวมถึงภาพถ่ายของข้อมูลสำคัญทั้งหมด 44 รายการเพื่อนำเสนอต่อใน GIS เป็นเครื่องมือให้บุคลากรในท้องถิ่นเข้าใจทรัพยากรในชุมชนได้อย่างชัดเจนทั้งในด้านที่ตั้ง และรายละเอียดทั้งรูปภาพและคำอธิบาย ส่งผลให้เข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การวางผังเมือง และการพัฒนาชุมชนที่มาจากข้อเท็จจริงในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการเก็บรายได้ต่างๆ บริษัท คอมมูนิตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด (www.cinfo.co.th) (บริษัทแห่งหนึ่ง) ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม A1 จาก BOI Board of Investment) เป็นผู้รับใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วน จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0405559001640 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 999/25 หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-001211 eMail : [email protected] Facebook : cinfo.co.th Instagram : cinfo.co.th [email protected] : @cinfo.co.th

คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูที่นี่

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ขนส่ง ntc โคราช.

Pitch ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ บจ. สารสนเทศชุมชน | และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง.

Pitch ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ บจ. สารสนเทศชุมชน
Pitch ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ บจ. สารสนเทศชุมชน

นอกจากบทความข่าวนี้แล้วคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เราให้ไว้ได้ที่นี่: Hua Hin Sun Villa.

#Pitch #ดรเผดจ #จนดา #กรรมการผจดการ #บจ #สารสนเทศชมชน.

[vid_tags].

Pitch ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ บจ. สารสนเทศชุมชน.

ขนส่ง ntc โคราช.

ความหวัง คล็ดลับ ในหัวข้อ ขนส่ง ntc โคราช นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ. เราขอแสดงความนับถือ

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button